Zajęcia edukacyjno-podróżnicze

Zajęcia dla dzieci w wieku 3,5 – 6 lat w grupach wiekowych
Koszt: 192 zł / za miesiąc / 4 zajęcia

Pakiet zajęć edukacyjno-podróżniczych, kierowany do  dzieci, które zadają mnóstwo pytań, kochają eksperymenty i doświadczenia, interesują się zjawiskami przyrodniczymi i otaczającym światem. Poznają mapy, atlasy i książki geograficzno przyrodnicze, tworzą kreatywne prace, uczą świata.

 • BAJKOWA PRZYGODOWA (dla 3-4 latków)
 • MALI ODKRYWCY (dla 4-5 latków)
 • ZAGADKOWY ŚWIAT (dla 6 latków)
 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
 • Grupy 6 – 8 osobowe
 • Czas trwania 60 min
 • Wspólnie czerpiemy informacje z map, atlasów geograficznych i przyrodniczych, pomocy dydaktycznych.
 • Szukamy odpowiedzi na dziecięce pytania, rozwiązujemy zagadki, tworzymy nawyk twórczego eksplorowania najbliższego otoczenia.
 • Ćwiczymy wyobraźnię i systematycznie rozszerzamy wiedzę dzieci o otaczającym świecie.
 • Ośmielamy do zadawania pytań i zaspakajania ciekawości.
 • Uczymy konstruktywnej współpracy i dobrej rywalizacji.

Aktywny udział w zajęciach i systematyczne wykonywanie zadań przekłada się na:

 • chęć poznawania świata przez dzieci
 • wykorzystanie nowoczesnych metod nauki
 • poznawanie pojęć wielokulturowości, różnorodności i tolerancji
 • nabycie praktycznych umiejętności