Logorytmika

Zajęcia dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
Koszt: 180 zł / za mies / 4 zajęcia

Logorytmika jest metodą wspierającą rozwój mowy i kompetencji językowych. Skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W założeniu wspiera rozwój dziecka poprzez zabawy ruchowe, słuchowe i słowne.

 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
 • Grupy 3-8 osobowe
 • Czas trwania 45 minut

Zajęcia poprzez zabawy ruchowe, słuchowe i słowne mają na celu:

 • rozwijać mowę i komunikację
 • stymulować rozwój uwagi słuchowej i wzrokowej, poprzez szybkie reakcje na bodziec
 • kształtować poczucie rytmu
 • poprawiać czucie ciała w przestrzeni
 • doskonalić koordynację słuchowo – ruchową
 • wspierać rozwój motoryki dużej i małej
 • usprawniać planowanie ruchu
 • uczyć słuchania, zapamiętywania i rozumienia
 • angażujący i ciekawy sposób nauki
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe poprzez zabawę
 • niewielkie i dopasowane grupy do wieku
 • elastyczność kosztowa i terminowa